Odvoz suti aneb máme Zemi zapůjčenou?

O tom, že se v Praze neustále něco bourá a staví Vás asi přesvědčovat nemusím. Je pravda i to, že takto vzniklý stavební odpad vždy někdo odveze. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, kdo tyto odpady odváží? Jsou to v drtivé většině specializované firmy, které mají odvoz suti v "popisu práce".

Taková firma Vám přistaví kontejner přesně podle Vašich požadavků a Vám zbývá jen ho naplnit odpadem. Neméně důležitý je však i včasný odvoz odpadu v kontejneru. Důležité je to pro to, abyste nemuseli zbytečně platit za zábor chodníku.

A co všechno je stavební odpad? Je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto značeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiál, a jiné stavební a demoliční odpady).

Pravda je ale i to, že stavební odpad nemizí třeba v řece (i když i takové případy se najdou), ale většinou se recykluje. Beton,cihly, cihelné zdivo, dřevo, výkopová zemina a kameny, vytěžená hlušina. To všechno se dá při troše dobré vůle znovu zpracovat.

Nemůžeme přece pořád jenom od Země brát. Co když ji máme jenom zapůjčenou?

6.9.2010