Potřebujete právní pomoc?

Potřebujete pomoci v právních záležitostech? Máte nějaké právní problémy? Nevíte si sami rady a tak shání právní pomoc v advokátních kancelářích? Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Vám nabízí právní pomoc. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. byla založena již v roce 1990. Od této doby pomáhá svým klientům řešit právní záležitosti, se kterými si sami klienti nevědí rady. Svoje právnické služby nabízí advokátní kancelář po celé České republice. V České republice se nacházejí dvě pracoviště advokátní kanceláře. A to advokátní kancelář Praha a advokátní kancelář Hradec Králové. V případě potřeby nabízíme své právnické služby také mimo Českou republiku. Právní zastoupení svých klientů provádíme také v různých zemích EU i v jiných zahraničních zemích. Právní zastoupení v cizích zemích jsme schopni zprostředkovat díky členství v nadnárodním sdružení Alliance od Business Lawyers. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. nabízí svým klientům komplexní služby a to díky spolupráci s tlumočníky, se soudními znalci, s překladateli, s notáři, s účetními, s daňovými poradci, s auditory, se specializovanými právníky a s dalšími profesionály.

Co Vám přesně nabízíme?

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. nabízí svým klientům mnoho různých právně zaměřených služeb. Advokátní kancelář nabízí své služby v právních oblastech: bankovní a finanční právo, občanské právo, insolvenční právo, nekalá soutěž - reklamní právo, unijní a mezinárodní právo, trestní právo, řešení sporů a v dalších právních oblastech. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. nabízí svým klientům kvalitu, profesionalitu a odbornost. Advokátní kancelář rychle a flexibilně reaguje na potřeby a přání jednotlivých klientů. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. má respekt ke svým klientům, kterým se snaží ve všem vycházet vstříc a pomáhat jim. Právníci advokátní kanceláře jsou pravidelně profesně vzdělávání a jejich odbornost tak dosahuje vysoké úrovně.

www.hjf.cz 25.10.2011

Reklama LUMAL - www.lumal.cz

Vaše reklama zde!